Atviras kodas Lietuvai

Stop the Hollyweb! No DRM in HTML5.

Istorija moko vertinti savo laisvę, nes gali ją prarasti. Neįkyrėkite su savo politika, atsako nenorintys mokytis.
Richard Stallman

Grafinė Linux aplinka KDE 3

Autorius: Ričardas Čepas
„Smaltijos“ leidykla

Apie leidinį

Tai pirmoji knyga apie KDE. Su knyga kartu platinama ir kompaktinė plokštelė su lietuviška „Mandrake Linux“ 9 versija.

Grafinė Linux aplinka KDE 3 Unix tipo sistemos jau daug metų dominuoja tarnybinių stočių (serverių) rinkoje dėl savo stabilumo, plėtimo galimybių bei atvirumo. Tačiau šiuolaikinės grafinės arbastalio aplinkos trūkumas anksčiau trukdė Unix sistemoms atsirasti eilinių vartotojų kompiuteriuose.

Pastaraisiais metais atviro kodo sistema Linux tapo žinoma ne tik profesionaliems kompiuteristams, bet ir eiliniams vartotojams. Dabar ji sparčiai užkariauja ir darbastalių rinką. Esminį vaidmenį čia vaidina KDE - galinga atviro kodo grafinė darbastalio aplinka. KDE suderina šiuolaikinę, lengvai naudoj amą grafinę vartotojo sąsają su technologiniu Unix operacijų sistemos pranašumu.

Šioje knygoje susipažinsite kaip:

Eugenijaus Paulausko komentaras

Prieš kurį laiką dienos šviesą išvydo nauja informatikos knyga. Atrodytų, kas čia nuostabaus. Juk naujų knygų apie kompiuterius Lietuvoje išleidžiama vos ne kasdien – išeina naujos programos, naujos programų versijos, apie jas visas anksčiau ar vėliau yra parašoma. Vienok šitos knygos pasirodymą reikėtų vertinti kaip neeilinį įvykį, kadangi tai pirma grynai lietuviška, t. y. lietuvių autoriaus knyga apie Atviro kodo programinę įrangą, pirmą kartą aprašoma sulietuvinta operacinės sistemos grafinė aplinka. Kalbu apie Ričardo Čepo „Grafinė Linux aplinka KDE 3“.

Ilgą laiką Linux operacinei sistemai prasiskinti kelią į darbo vietų kompiuterius kliudė vis dar galiojantis mitas apie Linukso nedraugiškumą vartotojo atžvilgiu. Neva, serveriuose Linuksas yra puiku: tai stabili, saugi ir labai lanksčiai konfigūruojama operacinė sistema. Tačiau darbo vietose geriau tinka naudoti ką nors kitą. Žinoma, pirmiausia galvojama apie Windows. Manau, kad KDE grafinė aplinka turi visas reikalingas priemones vizualiam sistemos konfigūravimui ir derinimui.

Rašant panašaus tipo knygas visada išlieka pavojus per daug išsiplėsti, siekiant aprašyti kaip galima daugiau įvairių programinės įrangos aspektų. Tuo pačiu tokios knygos pasidaro labai storos ir neįdomios. Manau, kad šiuo atveju autoriui pavyko surasti aukso vidurį – aprašytos tik pačios reikalingiausios savybės. Perskaitę knygą sužinosite kaip įdiegti sistemą (Linux Mandrake 9.0 pavyzdžiu), sutvarkyti savo failų sistemą, suderinti prisijungimą prie interneto, naudotis elektroniniu paštu, interneto naršykle, naujienų skaitykle. Išmoksite kopijuoti failus, suteikti failams reikalingas prieigos teises. Taip pat sužinosite kaip atnaujinti sistemą naujų paketų pagalba, naudotis žinynais. Atskiras skyrius skirtas daugialypei terpei (multimedia).

Leidinį reikėtų skaityti atsisėdus prie kompiuterio ir bandyti pakartoti dėstomą dalyką kompiuterio ekrane. Autorius pasirinko labai vaizdų medžiagos dėstymo būdą: kiekvieno puslapio viršuje keliomis eilutėmis yra išdėstoma problemos esmė, o apačioje, ekrano nuotraukomis ir trumpais paaiškinimais, pateikiamas jos sprendimo kelias.

Knyga pirmiausia bus naudinga naujiems Linukso naudotojams, pasryžusiems migruoti iš Microsoft Windows aplinkos. Bet ir labiau patyrę vartotojai gali rasti joje sau naudingų dalykų. Antru atveju knygos nėra reikalo skaityti nuo pradžios iki galo: pakanka pasižiūrėti leidinio gale esančią rodyklę, nustatyti problemą ir atsiversti reikalingą puslapį.

KDE biuro programoms skirtas tik trumpas skyrelis. Aprašytos Kword, Kspread ir Kpresenter programos. Atrodo, kad autorius taip padarė sąmoningai, nes išsamiai aprašyti Koffice reikėtų ne mažesnės apimties naujos knygos.

Knygoje pasigedau Linukso (Unix) net ir trumpo pagrindinių komandų aprašymo. Kaip bebūtų, daug dalykų galima paprasčiau sutvarkyti atitinkamais scenarijais ir komandomis. Nors, iš kitos pusės, tai lyg ir iškrenta iš pagrindinės knygos temos.

Drauge su knyga pateikiamas kompaktinis diskas su lituanizuota operacinės sistemos „Mandrake Linux 9.0“ versija.

Baigiant reikia pažymėti, kad autorius apie KDE aplinką žino ne iš nuogirdų – jau kelis metus jis yra KDE vertėjų į lietuvių kalbą komandos koordinatorius, daug prisidėjęs, kad KDE „kalbėtų“ ir lietuviškai.

Eugenijus Paulauskas, vienas iš KDE vertėjų
eugenijus@agvila.lt.