Atviras kodas Lietuvai

Stop the Hollyweb! No DRM in HTML5.

Istorija moko vertinti savo laisvę, nes gali ją prarasti. Neįkyrėkite su savo politika, atsako nenorintys mokytis.
Richard Stallman

Pranešimai

2007-03-28 7:00-8:00, „Ateities“ seminaras MRU, Vilnius.
Mykolas Okulič-Kazarinas, „Kompiuteriai mokyklose – etinis pasirinkimas“: ODT, PDF. Nagrinėjami laisvųjų programų pasirinkimo mokykloje etiniai motyvai. Ekonominiai verslo modeliai vertinami etinėje skalėje.

2007-03-17, Lietuvos informatikos mokytojų asociacijos konferencija, Vilnius.
AKL valdybos narys Mykolas Okulič-Kazarinas pristatė pranešimą „Laisvosiomis licencijomis platinamų produktų naudojimas mokyme“: ODT, PDF.
AKL narys Jurgis Pralgauskis pristatė mokymui skirtas laisvąsias programas.

2006-01-26, KTU konferencija Informacinės technologijos 2006, Kaunas.
AKL nariai Saulius Norvaišas (MII) ir Mykolas Okulič-Kazarinas (MRU) pristatė pranešimą „Turinio kokybės dinamika wiki sistemose“. Nagrinėjama Vikipedija – enciklopedija, realizuota wiki kolektyvinio dokumentų rengimo įrankio pagrindu. Dėl didelio dalyvių skaičiaus Vikipedija leidžia stebėti specifinius wiki sistemų dėsningumus, kurie nėra tokie akivaizdūs mažesnių darbo grupių naudojamose wiki sistemose. Ir sudarymo, ir naudojimo prasme Vikipedija yra atviras internetinis dokumentų rinkinys, kurį galima priskirti neformalizuotų žinių bazių kategorijai. Jos apimties ir turinio kokybės dinamika priklauso nuo grupės (komandos) darbo organizavimo principų ir metodų. Pranešime bandyta modeliuoti turinio kokybės dinamiką, analizuoti, kokie faktoriai įtakoja turinio kokybę (pvz., netikslumų skaičių) ir kaip galima paspartinti kokybės augimo tempus. Nustačius pasiūlyto fenomenologinio modelio parametrus galima optimizuoti turinio kokybės dinamiką, o modelį realizavus algoritmiškai jį galima panaudoti organizuojant bet kokios virtualios komandos darbą.

2004-06-28 - 30, European Open Source Conference & Workshops, Jerevanas, Armėnija
AKL valdybos narys Tomas Jonušas dalyvavo Jerevane organizuotoje atviro kodo konferencijoje, kur skaitė pranešimą apie e-Valdžią ir atvirąjį kodą.
Galite atsisiųsti pranešimą bei paskaityti ataskaitą.

2004-06-23, IDA workshop on OSS Competence in the Public Sector, LinuxTag, Karlsruhe, Vokietija.
Europos Komisijos programos IDA organizuotame seminare, kuris vyko LinuxTag parodos metu, AKL valdybos narys Tomas Jonušas skaitė pranešimą apie atviro kodo lobizmą.

2004-06-02, Atvirų duomenų mainų standartų valstybės institucijose problematika, LRS, Vilnius.
LR Seimo Informacinės visuomenės plėtros komiteto (IVPK) posėdyje pranešimus skaitė AKL valdybos narys Tomas Jonušas, Aplinkos ministerijos IT padalinio vadovas Aidas Gudaitis, IVPK prie LRV Inovacijų skyriaus vadovas Algirdas Krupovnickas. Dalyvavo įvairių suinteresuotų pusių atstovai. Buvo diskutuojama, keičiamasi žiniomis, idėjomis ir patirtimi.
T. Jonušo pranešimas (PDF), A. Gudaičio pranešimas (PDF).

2003-12-01, Susitikimas Vilniaus apskrities viršininko administracijoje, Vilnius
Susitikimo metu pristatytos atviro kodo programos, naudojamos biuro darbe kasdien, taip pat ir pačios laisvų atviro kodo programų idėjos bei nauda. Kalbėta ir apie „Linux“ operacinę sistemą asmeniniuose kompiuteriuose. Susitikimo metu dalyvavo Vilniaus apskrities sekretorius Tomas Digrys bei skyrių vadovai.

2003-11-26, Vilniaus kolegija, Vilnius
Susitikimas organizuotas po Informatikos katedrų vedėjų metodinio seminaro, kuriame taip pat buvo skaitytas pranešimas. Dalyvavo Informacinių technologijų ir Programinės įrangos katedrų atstovai. Susitikimo metu aptartos AKL ir Vilniaus kolegijos bendradarbiavimo galimybės.

2003-11-21, Informatikos katedrų vedėjų metodinis seminaras, Kaunas
Informatikos katedrų vedėjų metodinis seminare, kurį organizavo LIKS, Tomas Jonušas skaitė pranešimą apie laisvas atviro kodo programų idėją ir programų naudą Lietuvos universitetams.

2003-11-18, Lietuvos standartizacijos departamento Informacijos technologijų komiteto posėdis, Vilnius
Į posėdį buvo pakviestas Tomas Jonušas, kuris skaitė pranešimą apie atvirus duomenų mainų formatus ir jų svarbą Lietuvai.

2003-10-24, „Atviro kodo programos - nauja niša verslui“, Vilnius
Šia tema organizacija „Atviras kodas Lietuvai“ organizavo seminarų ciklą „Infobalt 2003“ ITT sprendimų forume. Čia rasite informaciją apie seminaro pranešėjus ir jų pranešimus, galėsite atsisiųsti pranešimų bylas bei peržiūrėti nuotraukas.

2003-07-21, „Next Generation of Open Development Platform for Software and Services“, seminaras ES 6-ajai Bendrajai programai, Vilnius
AKL viceprezidentas Tomas Jonušas skaitė pranešimą „Open Source Software and Innovations“, apie atviro kodo programas, atvirus standartus, jų būtinybę technologijų vystymui.

2002-11-08, Lietuvos informatikos mokytojų asociacijos konferencija, Klaipėda, KU Pedagogikos fakultetas
AKL viceprezidentas Tomas Jonušas konferencijos dalyvius supažindino su atviro kodo programų idėja, programomis, pristatė jau nuveiktus darbus bei numatomus projektus. Konferencijoje dalyvavo per 200 dalyvių.

2002-04-25, „Atviras kodas Lietuvai“. Tomas Jonušas, pristatymas LRS.
Atviro kodo programinė įranga, kaip organizuoti AK palaikymą Lietuvoje, užsienio šalių praktikos pristatymas. Pranešimo dokumentas - PDF formatu.

2002-02-15, „Atviras Kodas Lietuvai: Projekto pristatymas“, pristatymas LRS.
Tomas Jonušas LR Seime skaitė pranešimą apie atviro kodo programas, projektus, kitų šalių patirtį, ką galima nuveikti Lietuvoje šioje srityje ir k.t. Pateikiame pranešimo dokumentą PDF formate.