Atviras kodas Lietuvai

Stop the Hollyweb! No DRM in HTML5.

Istorija moko vertinti savo laisvę, nes gali ją prarasti. Neįkyrėkite su savo politika, atsako nenorintys mokytis.
Richard Stallman

2002 m. sukurtos atviro kodo programinės įrangos tolesnis vystymas ir palaikymas

Valstybinio projekto „Atvirojo kodo diegimas valstybės institucijose“
I etapas

2003 m. lapkrityje visuomeninė organizacija „Atviras kodas Lietuvai“ parengė valstybinio projekto „Atvirojo kodo diegimas valstybės institucijose“ I etapo „2002 m. sukurtos atviro kodo programinės įrangos tolesnis vystymas ir palaikymas“ ataskaitą.

Projekto „Atvirojo kodo diegimas valstybės institucijose" tikslas - aprūpinti vartotojus, dirbančius valstybės institucijų kompiuterizuotose darbo vietose, atvirojo kodo lokalizuota (lituanizuota) standartine biuro programine įranga, pritaikyta dirbti su lietuviška lokale bei aprašymais, o tuo pačiu - padėti ir paskatinti Lietuvos valstybės institucijas bei kitas organizacijas naudoti atvirojo kodo programinę įrangą.

Projekto „Atvirojo kodo diegimas valstybės institucijose“ ataskaita pateikta įvertinimui IVPK 2003 m. lapkričio pabaigoje. Projekto komanda: VĮ „Infostruktūra“, Matematikos ir informatikos institutas, visuomeninė organizacija „Atviras kodas Lietuvai“. Detalesnę informaciją apie šį projektą ir ataskaitas galite rasti IVPK tinklapyje, kur patalpinta tikrai daug naudingos informacijos.

Vykdant šį projektą, parengtas Atvirojo kodo standartinio biuro programinės įrangos rinkinys. Tai 2003 metais pilnai lokalizuotų programų „Mozilla 1.4“, „Calendar“, „OpenOffice 1.0.3“ Lietuvai dokumentacija, susiteminta 5 knygelėse. Elektroniniame formate dokumentaciją galite atsisiųsti iš projekto tinklapio (PDF bylos). Rinkinyje pateikiamas ir kompaktinis diskas su programomis.

Iš IVPK tinklapio galima atsisiųsti lokalizuotas programas „Mozilla“ ir „OpenOffice“ „Linux“ bei „Windows“ operacinėms sistemoms. Tiesa, pilnai lokalizuotą ir išverstą biuro programų paketą „OpenOffice“ kol kas turime 1.0.3 versiją, tačiau norintieji gali atsisiųsti ir dalinai išverstą 1.1 versijos paketą iš Matematikos ir informatikos instituto ftp serverio. Visgi reikia pasidžiaugti, kad pirmą kartą Lietuvos vartotojai turi lituanizuotą biuro programų paketą!

Dalyvaudama šiame projekte, visuomeninė organizacija „Atviras kodas Lietuvai“ parengė ataskaitas apie 2002 m. projekto metu pastebėtas klaidas bei programų nesuderinamumus bei naudingas instrukcijas vartotojui, kurias netrukus atskiromis bylomis patalpinsime savo svetainės dalyje „Dokumentacija“. Kol kas pilną ataskaitos dokumentą galima atsisiųsti iš IVPK tinklapio (PDF byla).

Valstybinių institucijų darbuotojams veikia Atviro kodo programų konsultacija telefonu (8-5) 239 1799 darbo valandomis.