Atviras kodas Lietuvai

Stop the Hollyweb! No DRM in HTML5.

Istorija moko vertinti savo laisvę, nes gali ją prarasti. Neįkyrėkite su savo politika, atsako nenorintys mokytis.
Richard Stallman

Geografinės informacinės sistemos (GIS)

Galinga geografinė informacinė sistema „Grass“

Tai laisva geografinė informacinė sistema (GIS). Dirba su rastriniais bei vektoriniais žemėlapiais, yra nuotraukų apdorojimo bei kitos funkcijos.
Palaiko šiuos duomenų formatus:
2D ir 3D rastriniai duomenys (pvz. ASCII, ARC/GRID, E00, GIF, GMT, TIF, PNG, ERDAS LAN, Vis5D, SURFER (.grd) ir t.t.);
palydovinės ir aero nuotraukos (pvz. AVHRR, BIL/BSQ, ERDAS LAN, HDF, LANDSAT TM/MSS, NHAP aerial photos, SAR, SPOT ir t.t.);
topologiniai vektoriniai duomenys (pvz. ARC/INFO, ArcView SHAPE (su topologiniais pataisymais), BIL, DLG (U.S.), DXF, DXF3D, GMT, GPS-ASCII, USGS-DEM, IDRISI, MOSS, MapInfo MIF, TIGER, VRML ir t.t.) bei taškiniai duomenys. Plačiau...

Erdvinių duomenų bazė "PostGis"

Ši programa leidžia saugoti erdvinius duomenis PostgreSQL duomenų bazėje. Ją galima palyginti su ESRI SDE arba Oracle Spatial extension. PostGIS realizuoja OpenGIS "Simple Features Specification for SQL" standartą. Plačiau...