Atviras kodas Lietuvai

Stop the Hollyweb! No DRM in HTML5.

Istorija moko vertinti savo laisvę, nes gali ją prarasti. Neįkyrėkite su savo politika, atsako nenorintys mokytis.
Richard Stallman

Prancūzija ateityje gali palaikyti OpenDocument formatą

[2006-10-07 | Kristina Kudriašova ]

Artimiausiu laiku visi dokumentai, išleisti Prancūzijos vyriausybės, gali tapti prieinami OpenDocument formatu. Tokį siūlymą pateikė Prancūzijos Nacionalinės asamblėjos deputatas Bernard Carayon ataskaitoje, parengtoje Prancūzijos ministrui pirmininkui Dominique de Villepin. Carayon ataskaita neturi teisinių galių, tačiau prancūzų įstatymų leidėjai privalo kreipti dėmesį į panašius siūlymus.

Ataskaitos autorius reikalauja, kad būtų priimtas įstatymas, įpareigojantis valdžios institucijas naudoti ODF dokumentų kūrimui ir platinimui. Be to, Carayon rekomenduoja Europos šalims, turinčioms su Prancūzija partnerystės ryšius, naudoti šį formatą keičiantis dokumentais europiniu lygiu. Carayon pataria vyriausybei finansuoti tyrimų centrą, kuris užsiimtų atviro kodo programinės įrangos saugumu ir organizuoti sistemą, kurioje valstybinės institucijos ir savivaldybės galėtų keistis tokios PĮ naudojimo patirtimi. Pasiūlyta taip pat sukurti ES agentūrą, orientuotą į Europos šalių technologinio nepriklausomumo užtikrinimą. Dar viena Carayon idėja – suteikti deputatams teisę rinktis, kokią programinę įrangą diegti į jų kompiuterius: patentuotą ar atviro kodo.

Šaltinis: compulenta.ru


Kitos naujienos