Atviras kodas Lietuvai

Stop the Hollyweb! No DRM in HTML5.

Istorija moko vertinti savo laisvę, nes gali ją prarasti. Neįkyrėkite su savo politika, atsako nenorintys mokytis.
Richard Stallman

Visuotinis narių susirinkimas 2012-07-16 d.

[2012-06-16]

Gerb. AKL nariai,

Mykolui perregistruojant AKL valdybą ir prezidentą, iškilo formalūs sunkumai JAR'e -- pasirodo, kad formaliai visuotinį susirinkimą turėjo šaukti ne Jonas, o aš; todėl JARas neįregistruoja pakeitimų :/.

Paprasčiausia, tur būt, bus paskelbti naują "oficialų" visuotinį. Neformali darbotvarkė būtų: 2012 kovo mėn. AKL visuotinio susirinkimo nutarimų patvirtinimas; formali darbotvarkė ir kvietimas yra tokie:

Š.m. 2012-07-16 d. 18:00 Mykolo Riomerio Universiteto 326 aud. kviečiu AKL narių visuotinį ataskaitinį-rinkiminį susirinkimą. Dienotvarkė:

  1. AKL prezidento ir valdybos ataskaita;
  2. Naujos valdybos rinkimai;
  3. Prezidento rinkimai.
  4. Kiti klausimai (jeigu bus).

Renkamės MRU, Ateities g. 20 - 326, Vilnius, http://www.openstreetmap.org/?lat=54.7342&lon=25.2586&zoom=16 numatoma auditorija 326, trečias korpusas, senas įėjimas (dešiniau), koridorius į dešinę.

(formaliai JAR'e vis dar įregistruotas) AKL prezidentas
Saulius Gražulis

PS. Jei nurodytą dieną nesusirinks AKL kvorumas, po dviejų savaičių, pagal dabar galiojančius AKL įstatus, kviesime pakartotinį susirinkimą, kuris priims nutarimą esant bet kokiam kvorumui.

Jei taip atsitiktų, ir jei sprendimas priklausys nuo manęs ir Mykolo, mes tiesiog patvirtinsime mūsų 2012 kovo mėn. susirinkimo sprendimus.

Pagarbiai,
Saulius


Kitos naujienos