Atviras kodas Lietuvai

Stop the Hollyweb! No DRM in HTML5.

Istorija moko vertinti savo laisvę, nes gali ją prarasti. Neįkyrėkite su savo politika, atsako nenorintys mokytis.
Richard Stallman

AKL narių visuotinis susirinkimas 2012

[2012-03-02 | Mykolas OK ]

2012 metų kovo mėn. įvyko eilinis organizacijos „Atviras Kodas Lietuvai“ visuotinis susirinkimas:

 • Pirmininkauja AKL prezidentas Jonas Gavelis
 • Sekretoriauja Mantas Zimnickas
 • Balsų skaičiavimo komisijos pirmininkas Marius Gedminas
  • Darbotvarkė

   Išklausyta prezidento Jono Gavelio ataskaita.
   Prezidento ataskaita patvirtinta bendru sutarimu.

   Išklausyta revizoriaus Mykolo Okulič-Kazarino ataskaita.
   Revizoriaus ataskaita patvirtinta bendru sutarimu.

   Balsuota dėl pasiūlymo likviduoti AKL.
   Nuspręsta nelikviduoti.

   Svarstyta dėl nario mokesčio.
   Nuspręsta: Nario mokestį palikti tokį, koks yra.

   Išrinktas AKL prezidentas:
   Mykolas Okulič-Kazarinas

    Išrinkta AKL valdyba (nurodytas balsų skaičius):
   • (22) Saulius Gražulis
   • (21) Gintarė Bloznelytė-Chocenkienė
   • (21) Tomas Jonušas
   • (20) Justas Ingelevičius
   • (19) Mantas Zimnickas

Kitos naujienos