Atviras kodas Lietuvai

Stop the Hollyweb! No DRM in HTML5.

Istorija moko vertinti savo laisvę, nes gali ją prarasti. Neįkyrėkite su savo politika, atsako nenorintys mokytis.
Richard Stallman

Dėl ES direktyvos 2002/0047 (COD) kompiuteriniams išradimams

[2005-02-03]

Pirmadienį, vasario 1 d., įvyko asociacijos "Infobalt "Laisvų programų ir atvirų standartų" komiteto inicijuotas susitikimas-diskusija dėl ES Kompiuterinių išradimų direktyvos 2002/0047 (COD).
Posėdyje dalyvavo asociacijos "Infobalt" nariai - AKL (asociacija "Atviras Kodas Lietuvai"), VGTU Atvirojo kodo instituto, bendrovių "Patikimi sprendimai", "Microsoft Lietuva" , "IBM Lietuva" , "Siemens" atstovai.
Dalyviai, apsvarstę esamą situaciją, nutarė, jog atsižvelgiant į tai, kad Europos Parlamento Teisinių Reikalų komitetas ruošiasi ES direktyvos dėl kompiuterinių išradimų 2002/0047 (COD) aptarimui, asociacija " Infobalt", atstovaujanti Lietuvos ITT verslo įmonėms, mokslo ir mokymo įstaigoms, visuomeninėms organizacijoms, teikia savo nuomonę dėl šio dokumento, reglamentuojančio Lietuvos ITT sektoriui ir visai šalies visuomenei labai svarbius klausimus.
Asociacija " Infobalt", manydama, kad minėta direktyva ir jos taikymo pasekmės nepaprastai svarbios visiems nariams, siūlo nuodugniai ją išnagrinėti Europos Parlamente ir įtvirtinti šias nuostatas:
- turi būti ne plečiama į kompiuterius įdiegtų išradimų patentavimo sritis, o suderinamos tai reglamentuojančios Europos Sąjungos šalių, tarp jų ir Lietuvos, teisės normos;
- būtina išsaugoti kompiuterių programų suderinamumo (angl. interoperability) galimybę;
- verslo modeliai neturi būti patentuojami;
- neturi būti pakenkta smulkiojo ir vidutinio verslo įmonių, gaminančių programinę įrangą, interesams;
- atvirojo kodo programos turi būti naudojamos kartu su kompiuterinių išradimų patentais.
Šis kreipimasis išsiųstas Europos Parlamento nariams, Lietuvos Respublikos Seimo Informacinės visuomenės plėtros komitetui, Lietuvos Respublikos valstybiniam patentų biurui,Informacinės visuomenės plėtros komitetui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.
Šaltinis: INFOBALT Spaudos centras.


Kitos naujienos