Atviras kodas Lietuvai

Stop the Hollyweb! No DRM in HTML5.

Istorija moko vertinti savo laisvę, nes gali ją prarasti. Neįkyrėkite su savo politika, atsako nenorintys mokytis.
Richard Stallman

Taupyti valstybės biudžetą - pagrindinis atvirosios programinės įrangos vartojimo programos projekto tikslas

[2005-02-01]

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau - Komitetas) informuoja, kad Atvirosios programinės įrangos vartojimo ir pritaikymo valstybės institucijose, mokslo ir studijų įstaigose programos projektas parengtas vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-2004 metų programos įgyvendinimo priemonių, patvirtintų LR Vyriausybės 2001 m. spalio 4 d. nutarimu Nr. 1196 (Žin., 2001, Nr. 86-3015; 2002, Nr.114-5100), 841 punktą „organizuoti atviro kodo programinės įrangos naudojimą ir pritaikymą valstybės institucijose, mokslo ir studijų įstaigose".
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamentu, Komitetas šiuo metu minėtą programos projektą derina su suinteresuotomis ministerijomis. Šiame teisės akto derinimo etape misterijos oficialiai pateikia įvairių pastabų ir pasiūlymų, į kuriuos atsižvelgus ir tik galutinai suderinus bei nustatyta tvarka pritarus, jis gali būti teikiamas svarstyti Vyriausybei, kuri ir priims galutinį sprendimą dėl šio programos projekto patvirtinimo.
Atkreiptinas dėmesys, kad daugelyje ES ir kitų pasaulio valstybių, kuriose sėkmingai naudojama atviroji programinė įranga, yra priimti atitinkami teisės aktai, nustatantys valstybės politiką atvirų standartų ir atvirosios programinės įrangos atžvilgiu. Įvairiomis formomis panašias deklaracijas, politikas ar memorandumus yra pasirašiusios Jungtinė Karalystė, Prancūzija, Italija, Vokietija.
Atvirosios programinės įrangos vartojimo ir pritaikymo valstybės institucijose, mokslo ir studijų įstaigose programos projekte visų pirma yra siūloma įgyvendinti priemones, kurios užtikrintų teisinį atvirosios programinės įrangos kūrimo ir plėtojimo darbų Lietuvoje pagrindą. Šia programa nesiekiama įpareigoti viešojo administravimo institucijas naudoti atvirąją programinę įrangą. Tačiau Vyriausybei pritarus siūlomam programos projektui būtų rekomenduojama, valstybiniame sektoriuje, kompiuterizuotose darbo vietose, naudoti interneto naršyklės ir biuro atvirąją programinę įrangą, o technologinėse platformose - interneto serverį, užkardas, taip pat tarnybinėse stotyse - operacinę sistemą.
Šiandien atviroji programinė įranga horizontaliose rinkose (operacinės sistemos, interneto programos, biuro programinė įranga) sėkmingai konkuruoja su pasaulinių programų gamintojų lyderių produktais. Vienas sėkmingiausių atvirosios programinės įrangos projektų yra Appache - žiniatinklio serveris, kuris šiandien užima apie 2/3 rinkos. Reikia pažymėti, kad šioje platformoje dirba dauguma Lietuvos valstybės institucijų interneto svetainių - www.lrs.lt, www.lrv.lt, www.ivpk.lt ir t.t.
Rengiamos programos projekto bendrasis tikslas - taupyti valstybės biudžetą, skirtą komercinei licencijuotai programinei įrangai įsigyti, išvengti priklausomybės nuo vieno gamintojo, pasinaudoti Lietuvos informatikos specialistų žiniomis kuriant lietuvišką programinę įrangą. Tokiu būdu būtų sukurta didesnė programinės įrangos pasiūla bei sudarytos prielaidos plačiam technologinio neutralumo principo taikymui.
Komitetas, tęsdamas 2002 - 2003 metų projektus atvirojo kodo srityje, 2004 metais vykdė projektą "Lokalizuotos atviro kodo programinės įrangos kūrimas ir tolimesnis vystymas". Projekto rezultatai ir Lietuvos vartotojams pritaikyta atvirojo kodo programinė įranga pateikiami svetainėje atviraskodas.ivpk.lt.
Šaltinis: Elta.


Kitos naujienos