Atviras kodas Lietuvai

Stop the Hollyweb! No DRM in HTML5.

Istorija moko vertinti savo laisvę, nes gali ją prarasti. Neįkyrėkite su savo politika, atsako nenorintys mokytis.
Richard Stallman

FLOSS-POLS - naujas FP6 projektas

[2004-05-27]

Kovo pradžioje startavo dar vienas FP6 programos finansuojamas atviro kodo projektas - Free/Libre/Open Source Software: Policy Support (FLOSS-POLS). Projekto koordinatorius yra Mastrichto universitetas (Olandija), pagal FP5 programą atlikęs bendrąjį tyrimą apie atvirąjį kodą: programų naudojimas verslo ir viešajame sektoriuje bei naudojimo motyvacija ir politika, atviro kodo programų rinka ir verslo modelis, analizė apie programų kūrėjus pagal amžių, išsilavinimą, motyvaciją, ir kt.
Naujame projekte bus atlikta studija pagal tris aspektus: valdžios politika atviro kodo srityje (sistemų suderinamumas, vartotojų poreikių analizė atviro kodo e-valdžios sistemose, įgūdžių vystymas); tyrimas pagal lyčių pasiskirstymą, atsakant į klausimą, kodėl 95 proc. atvirojo kodo bendruomenės sudaro vyrai; atviro kodo, kaip bendruomeninės problemų sprendimo sistemos efektyvumas, lyginant besidalinančius informacija ir informaciją parduodančius.


Kitos naujienos