Atviras kodas Lietuvai

Stop the Hollyweb! No DRM in HTML5.

Istorija moko vertinti savo laisvę, nes gali ją prarasti. Neįkyrėkite su savo politika, atsako nenorintys mokytis.
Richard Stallman

Atvirojo kodo programos taps labiau prieinamos neįgaliesiems

[2004-01-28]

Pasak „InformationWeek“ nuo pat pradžių atvirojo kodo bendruomenė prieinamumą ir laisvę laikė savo fundamentaliais principais. Šia kryptimi „Laisvų standartų grupė“ (Free Standards Group) sausio 21 d. pristatė prieinamumo darbo grupę (Accessibility Workgroup), kuri sukurs standartus, palengvinančius atvirojo kodo kūrėjams taikyti technologijas neįgaliesiems.
Standartai yra skirti atvirojo kodo kūrėjams, kad galėtų sukurti ir pritaikyti technologijas, įgalinančias akluosius skaityti tekstą, fiziškai neįgalius - rašyti ir susirašinėti.
Darbo grupę sudaro aklųjų bei neįgaliųjų organizacijų, mokslo institucijų specialistai, grafinių vartotojo aplinkų kūrėjai „Linux“ sistemoms „Gnome“ ir „KDE“, „Linux“ distribucijų „Debian“ „Red Hat“ bei SuSE“ kūrėjai ir kt.
Taip pat ketinama sukurti sąsają „Assistive Technology Service Provider Interface“, kuri leistų ekrano skaitytuvams ir vaizdo didintuvams sąveikauti su grafinėmis aplinkomis. Planuojama sukurti įrenginius, kurios leistų naudoti tokias technologijas kaip brailio skaitytuvai ir kalbos sintezatoriai įvairiuose kliento įrenginiuose. Ateityje numatyta standartizuoti klaviatūros prieinamumą tiems, kurie negali naudotis klaviatūra ar pele.


Kitos naujienos