Atviras kodas Lietuvai

Stop the Hollyweb! No DRM in HTML5.

Istorija moko vertinti savo laisvę, nes gali ją prarasti. Neįkyrėkite su savo politika, atsako nenorintys mokytis.
Richard Stallman

Toskana yra kelyje link atvirojo kodo

[2004-01-28]

Pasak„Ansa“ ir „News2000“, Italijos regionas Toskana yra pirmasis regionas, pasirengęs priimti atvirojo kodo programinės įrangos įstatymą (Proposta di Legge Regionale n. 186), kuriuo siekiama reorganizuoti elektroninę valdžios sistemą bei viską, kas yra susiję su informacinių technologijų panaudojimu viešosiose administracijose. Įstatymas skatina atvirojo kodo programinės įrangos, nepriklausomos nuo nuosavybinių licencijų, naudojimą.
Administracijos, kurios siekia įsigyti nuosavybinę programinę įrangą, turės pagrįsti pasirinkimą. Ypatingas dėmesys skiriamas laisvos programinės įrangos pritaikymui švietimo sektoriuje. Ateityje numatomas migravimo prie atvirojo kodo sistemų finansinis palaikymas.
Panašus pasiūlymas yra parengtas pristatyti nacionaliniu lygiu, taip pat ir Europos direktyva, kuria siekiama suteikti galimybę tiek viešosioms administracijoms, tiek privačiam sektoriui pritaikyti atvirąjį kodą, laisvai keisti programas ir pritaikyti jas savo reikmėms.


Kitos naujienos