Atviras kodas Lietuvai

Stop the Hollyweb! No DRM in HTML5.

Istorija moko vertinti savo laisvę, nes gali ją prarasti. Neįkyrėkite su savo politika, atsako nenorintys mokytis.
Richard Stallman

Atviro kodo bendruomenės atviras laiškas Europos Parlamentui

[2003-09-23]

Vieni žymiausių atviro kodo bendruomenės veikėjų Linus Torvalds ir Alan Cox kreipėsi į Europos Parlamentą atviru laišku, reikalaudami atmesti siūlomą direktyvą dėl programinės įrangos patentų, už kurią bus balsuojama šią savaitę. Tai gali sukelti „chaosą“ verslui Europoje ir sąlygoti darbų praradimą.
Linus Torvalds ir Alan Cox yra įsitikinę, kad ši direktyva sustabdytų programinės įrangos kūrimą ir vystymą. Remdamiesi JAV patirtimi, jie pareiškė: „Priešingai nei tradiciniai patentai, programinės įrangos patentai neskatina inovacijų, tyrimų ir vystymo. Priešingai - jie pažeidžia smulkias ir vidutines įmones, ypatingai naujas, ateinančias į rinką.“
Jie taip pat pabrėžia, kad programinės įrangos patentai yra „didžiausia grėsmė „Linux“ ir kitų laisvų programinės įrangos produktų vystymui“, didinantys išlaidas patentams bei bylinėjimams ir neskatinantys technologinių inovacijų.
Linus Torvalds ir Alan Cox rekomenduoja: išaiškinti patentavimo ribas, užtikrinant, kad kompiuterinės programos, algoritmai ir verslo metodai nebūtų patentuojami; užtikrinti, kad nebūtų piktnaudžiavimo patentais norint išvengti techninės konkurencijos, nesuteikiant galimybės sąveikai tarp konkurencinių produktų; užtikrinti, kad patentai nebūtų naudojami, norint užkirsti kelią informacijos publikavimui.
Plačiau apie tai: zdnet, effi.org


Kitos naujienos