Atviras kodas Lietuvai

Stop the Hollyweb! No DRM in HTML5.

Istorija moko vertinti savo laisvę, nes gali ją prarasti. Neįkyrėkite su savo politika, atsako nenorintys mokytis.
Richard Stallman

Siekiama "apjungti" ES valstybių IT sistemas

[2003-07-14]

2003 m. liepos pradžioje Europos Komisija publikavo dokumentą „Linking up Europe: the importance of interoperability for e-government services“. Anot šio dokumento, visose ES valstybėse reikalinga kurti lanksčias, tarpusavyje sąveikaujančias eValdžios sistemas, paremtas atvirais standartais.
Europos Komisija siekia apjungti atskirų valstybių ES narių IT sistemas, skatinti kurti sistemas atvirais standartais ir naudoti atviro kodo programinę įrangą.
eValžios sistemos neapsiriboja vien tik paslaugų tiekimu administracijai ir gyventojams ar bendravimu tarp administracijų. Reikalingas ir tarpvalstybinis bendradarbiavimas. Tačiau tam, kad tiekti paslaugas kitos valstybės valdžios institucijoms ar gyventojams, nepakanka vien tik susitarti dėl standartų IT sistemų kūrimui. Valstybės turi sujungti savo IT sistemas su kitų valstybių sistemomis. Tad turi būti naudojamos atviros sąsajos, atviri duomenų formatai ir protokolai.


Kitos naujienos