Atviras kodas Lietuvai

Stop the Hollyweb! No DRM in HTML5.

Istorija moko vertinti savo laisvę, nes gali ją prarasti. Neįkyrėkite su savo politika, atsako nenorintys mokytis.
Richard Stallman

Visuotinis narių susirinkimas 2006


Visuotinio narių susirinkimo protokolas (OpenDocument).


DATA: 2006-05-06 d., šeštadienis
VIETA: Pylimo g. 26/1, Vilnius (VGTU nuotolinių studijų centro salė)

DARBOTVARKĖ:

14:00 - 14:15 Registracija.

Visuotinis susirinkimas - Oficiali dalis

14:15 - 14:30 Išrenkame pimininkaujanti susirinkimui ir sekretorę, supažindiname su darbotvarkę, siūlome darbotvarkės pakeitimus.
14:30 - 15:10 Metinis AKL prezidento pranešimas ir valdybos narių pasisakymai (Metinė prezidento ir valdybos ataskaitą AKL nariams).
15:10 - 15:30 2005 metų AKL veiklos biudžeto pristatymas.
15:30 - 16:00 AKL įstatų nagrinėjimas ir keitimas.
16:00 - 16:20 Pertrauka.
16:20 - 16:30 Kandidatų (į revizoriaus, AKL valdyba ir prezidento postą) sąrašo sudarymas, balsavimo tvarkos patvirtinimas, balsavimo komisijos tvirtinimas.
16:30 - 16:40 AKL revizoriaus rinkimai.
16:40 - 17:00 Kandidatų į AKL valdybą ir prezidento postą pasisakymai.
17:00 - 17:10 Narių nuomonių, pastabų ar gerų žodžių apie kandidatus išsakymas.
17:10 - 17:20 Balsavimas.
17:20 - 17:40 Pertrauka (balsų skaičiavimas).
17:40 - 18:00 Balsavimo rezultatų paskelbimas.

Visuotinis susirinkimas - Neoficiali dalis

Einame į ...(jūsų pasiūlymai) kavine, kur vyksta diskusijos ir t.t.


Visus siūlymus dėl dienotvarkės, įstatų pakeitimų ir kandidatų į prezidento, valdybos bei revizoriaus postus, temų diskusijoms neoficialioje dalyje siųskite info@akl.lt.

AKL įstatus galima rasti čia.