Atviras kodas Lietuvai

Stop the Hollyweb! No DRM in HTML5.

Istorija moko vertinti savo laisvę, nes gali ją prarasti. Neįkyrėkite su savo politika, atsako nenorintys mokytis.
Richard Stallman

Visuotinis narių susirinkimas 2006 II – žiemos mytas


Visuotinio narių susirinkimo protokolas (OpenDocument).


DATA: 2006-12-09 d., šeštadienis
VIETA: Aguonų g. 24, Vilnius („Lietuvos dujų“ pirtis)

DARBOTVARKĖ:

16:00 - 16:10 Registracija.

Visuotinis susirinkimas - Oficiali dalis

16:10 - 16:20 Išrenkame pirmininkaujantį susirinkimui ir sekretorę, supažindiname su darbotvarke, siūlome darbotvarkės pakeitimus.
16:20 - 16:50 Metinis AKL prezidento pranešimas ir valdybos narių pasisakymai.(Metinė prezidento ir valdybos ataskaita AKL nariams).
16:50 - 17:00 2006 metų AKL veiklos biudžeto pristatymas, revizoriaus ataskaita.
17:00 - 17:20 Naujų AKL įstatų pristatymas ir priėmimas.
17:20 - 17:30 Pertrauka.
17:30 - 17:40 Kandidatų (į revizoriaus, AKL valdybos ir prezidento postus) sąrašo sudarymas, balsavimo tvarkos patvirtinimas, balsavimo komisijos tvirtinimas.
17:40 - 17:45 AKL revizoriaus rinkimai.
17:45 - 18:00 Kandidatų į AKL valdybą ir prezidento postą pasisakymai.
18:00 - 18:10 Balsavimas.
18:10 - Pertrauka Skaičiuojame balsus, kalbamės, valgome ir t.t.

Žiemos mytas - Neoficiali dalis

- AK nusipelniusių žmonių pagerbimas ir apdovanojimai.
- Balsavimo rezultatų paskelbimas.
- Diskusijos prie stalo ir pirtyje.


Visus siūlymus dėl dienotvarkės, įstatų pakeitimų ir kandidatų į prezidento, valdybos bei revizoriaus postus siųskite info@akl.lt.

AKL įstatų naujausią redakciją galima rasti čia.