Atviras kodas Lietuvai

Stop the Hollyweb! No DRM in HTML5.

Istorija moko vertinti savo laisvę, nes gali ją prarasti. Neįkyrėkite su savo politika, atsako nenorintys mokytis.
Richard Stallman

Visuotinis narių susirinkimas

Ši kartą kartu su visuotinių narių susirinkimų bus surengti "Labiausiai Atviram Kodui nusipelnusiujų žmonių" apdovanojimai.

Visuotinio narių susirinkimo protokolas (html, OpenDocument).


DATA: 2005-05-21 d., šeštadienis
VIETA: Pylimo g. 26/1, Vilnius (VGTU nuotolinių studijų centro salė)

DIENOTVARKĖ:

11:30 - 12:00 Registracija.

Apdovanojimai

12:00 - 13:00 Labiausiai Atviram Kodui nusipelniusiųjų žmonių apdovanojimai.
13:00 - 14:00 Kavos pertraukėlė (laikas pabendrauti su žurnalistais bei svečiais).

Visuotinis susirinkimas - Oficiali dalis

14:00 - 14:20 Išrenkame pimininkaujanti susirinkimui ir sekretorę, supažindiname su darbotvarkę, siūlome darbotvarkės pakeitimus.
14:20 - 15:00 Metinis AKL prezidento pranešimas ir valdybos narių pasisakymai (Metinė prezidento ir valdybos ataskaitą AKL nariams).
15:00 - 15:10 2004 metų AKL veiklos revizoriaus įvertinimas.
15:10 - 15:40 AKL komitetų darbo pristatymas.
15:40 - 16:00 Pertrauka.
16:00 - 16:10 Kandidatų (į AKL valdyba ir prezidento postą) sąrašo sudarymas, balsavimo tvarkos patvirtinimas, balsavimo komisijos tvirtinimas.
16:10 - 16:30 Kandidatų pasisakymai.
16:30 - 16:50 Narių nuomonių, pastabų ar gerų žodžių apie kandidatus išsakymas.
16:50 - 17:00 Balsavimas.
17:00 - 17:20 Pertrauka (balsų skaičiavimas).
17:20 - 17:30 Balsavimo rezultatų paskelbimas.

Visuotinis susirinkimas - Neoficiali dalis

Einame į "Balti drambliai" kavinę, kur vyksta diskusijos ir t.t.


Visus siūlymus dėl dienotvarkės, įstatų pakeitimų ir kandidatų į prezidento, valdybos bei revizoriaus postus, temų diskusijoms neoficialioje dalyje siųskite info@akl.lt.

AKL įstatus galima rasti čia.

NAKVYNĖ

KAINA Dalyvavimas susirinkime yra nemokamas, bet kiekvienas asmuo apmoka pats savo asmenines maitinimo ir nakvynės išlaidas.

Kviečiame iš anksto pranešti apie savo atvykimą ar neatvykimą, dalyvavimą/nedalyvavimą vakarinėje dalyje bei pageidavimą nakvynei elektroniniu paštu info@akl.lt. Registracija priimama iki ketvirtadienio (2005 05 19) pietų!!!