Atviras kodas Lietuvai

Stop the Hollyweb! No DRM in HTML5.

Istorija moko vertinti savo laisvę, nes gali ją prarasti. Neįkyrėkite su savo politika, atsako nenorintys mokytis.
Richard Stallman

Kodėl verta tapti AKL nariu

Per vieną iš valdybos posėdžių Saulius, Jaro, Mykolas išsakėme maždaug tokią AKL veiklos viziją, su kuria dauguma, manau, sutinka:

AKL gali pasitarnauti savo nariams, vystydama veiklą penkiomis pagrindinėmis kryptimis:

 1. Atstovaudama savo narius visuomenėje. Tipiškas pavyzdys -- pasipriešinimas kreivai ES PĮ patentų direktyvai. Ar kas nors klausytų Sauliaus, jei jis ateitu ir pasakytu: "va aš toks gudrus mokslininkas, PĮ patentai yra blogai". Jam atsakytų: "tu, aišku, gudrus, bet tai tavo vieno nuomonė. Ir apie IT verslą tu nieko neišmanai". Visai kas kita, kai Saulius ateina ir pasako: "AKL laiko, kad PĮ patentai žalingi mums visiems.". Su visuomenine organizacija, net tokia palygint maža kaip AKL, skaitomasi daug daugiau. Sudalyvavome seminare Seime, nuėjome į IVPK posėdį, visur pareiškėme savo poziciją, kuri buvo išklausyta, užprotokoluota ir nuo šiol šmėžuos valdžios žmonėms prieš akis. Užmezgėme kontaktus su Europarlamentarais. Visais atvejais organizacija duoda didelį pliusą.

  Ar manai, kad PĮ patentai bus tau žalingi? Jei taip, tai AKL išreiškia ir tavo poziciją. Ar tu suinteresuotas, kad AKL gintu tavo interesus? Jei taip, yra prasmė tapti šios organizacijos nariu. AKLas su 50 narių jau šį tą gali, AKLas su 500 narių galės daug daugiau, AKLas su 5000 narių...

  Nario mokestis šame punkte būtų reikalingas, kad AKL, kaip organizacija, tvarkingai atstovautų savo (narių) poziciją, vestų elementarią raštvedybą, organizuotų ryšius su visuomene. Šiuo metu surenkamų nario mokesčių tokiai veiklai toli gražu nepakanka, tad šiuos darbus daro savanoriai. Ateity, AKLui augant, gal bus galima ir iš nario mokesčių samdyti nuolatinį darbuotoją ;).

  Be to, nario mokestis rodo AKL narių kėtinimų rimtumą. Įstoti į organizaciją, kuri nerenka nario mokesčio, gali visi, per daug nesusimąstydami. Tiek vertas ir tos organizacijos žodis. Net minimalus nario mokestis jau rodo, jog nariai pagalvojo ir nutarė, kad narystė jiems reikalinga -- jie ne šiaip sau atsitiktiniai praeiviai.

 2. AKL, kaip buvo nuspręsta susirinkme ir valdybos posėdžiuose, turi padėti savo nariams vystyti atviro kodo projektus -- suteikti jiems vietą AKL serveriuose, galimybę bendrauti, bendradarbiauti, organizuoti ryšį ir t.t. Savotiškas hostingo tiekėjas. Skirtingai nei komerciniai tiekėjai, AKL skirta būten atviram kodui ir AKL narių idėjoms. Tai, manau, pliusas.

  Šį punktą puikiai galima įgyvendinti, naudojant dabar surinktus nario mokesčius, 2% mokesčių mokėtojų paramą, sponsorių dovanas bei AKL narių darbą ;). AKL serveriai jau pakurti, planuojamas dar vienas ar du.

  Tiems, kas daro projektus -- tai paruošta atviro kodo kūrimo terpė. Tiems, kas naudojasi AK -- galimybė gauti daugiau naudingų AK programų.

  Organizacija čia labai pravarti -- juk sudėję savo projektus į vieną krūvą, daug daugiau pasieksime.

  Pavyzdys iš mano patirties -- labai greitai pavyko pakurti "parašų rinkimo" svetainę, be AKL pagalbos tai būtų buvę žymiai sunkiau. AKL serveryje jau buvo beveik viskas, ko reikia.

 3. AKL dalyvauja AK projetų ruošime. Žinoma, AKL (dar? ;) neturi daug turto ir negali užtikrinti nariams gauti gerų paskolų ar finansavimo projektams, ir čia tenka suktis patiems. Kartais projetus parankiau daryti UAB ar universitete. Bet AKL gali pagelbėti savo nariams, ypač ten, kur pageidautina visuomeninių org. veikla (pavyzdžiui, jei projekte numatyta, kad jame turi dalyvauti visuomeninės organizacijos). O ateity galbūt AKL galės daugiau, padėdama suorganizuoti kai kuriuos buhalterinius ar teisinius dalykus.

 4. Galų gale, AKL -- tai bendraminčių "klubas", vieta, kur galima pasikeisti idėjomis, susirasti bendraminčių ar bendradarbių, padiskutuoti apie atvirą kodą. Žinoma, šitai veiklai nario mokestį renkanti organizacija lyg ir nereikalinga ;). Bet AKL, dalyvaudamas veiklose 1-3, suburia žmones, kurie turi daug ką pasakyti, ir kurie visi vienaip ar kitaip susiję su AK. Ir net susiję įvairiais aspektais -- vieni AK naudoja komerciškai ar pardavinėja, kiti (pvz Saulius ;) -- moksliniuse tyrimuose, treti rašo programas, ketvirti verčia į lietuvių kalbą, penkti... manau, tokią įvairiapusę kompaniją tiesiog draugų "programerių" vakarėlyje vargu ar rasi ;).

 5. Švietėjiška veikla (plačiąja prasme), AK propagavimas. Manau, visada gerai, kai gali žmogui pasiūlyti: "va, yra mūsų tinklapis, ten rasi naudingą tau AK programą". Tur būt visai kitaip atrodys, jei pasakysi: "kažkur Internete kažkas padarė...".

  Žinoma, polpuliarinti AK puikiai gali ir nebūdamas AKL nariu ;), bet vėlgi, AKL su savo 1-4 punktų veikla plačiau išgirstamas, daugiau gali pasiūlyti...

Tai tiek filosofinių pamąstymų ;)


Mini D.U.K.

Faktiškai aš labai rimtai svarstau pasitraukti iš šios veiklos, nes dėl labai didelio užimtumo negaliu prie jos prisidėti

Na, kiekvienas daro, kiek gali. Net nedidelis dalyvavimas keliuose renginiuose yra naudinga veikla.

AKL visuomeninė organizacija, kokių nors specialių įpareigojimų nariai neturi, didžiumą veiklos daro savanoriai laisvu laiku. Žinoma, jei darai projektą, tada pasirašai kontraktą, gauni pinigus ir turi atsiskaityti -- bet tai jau kita šneka.

Jaro(AKL prezidentas) aktyviai siūlo tapti nariu (nesitraukti iš AKLo), bet jis suinteresuotas, nes tuomet bus surinkta daugiau nario mokęsčio.

Manau, kad 30 Lt AKL biudžetui didelio nuostolio nepadarys, reikalas ne nario mokestyje. Tiesiog Jaro (manau, kaip ir visiems kitiems) smagiau matyti organizaciją augant, o ne mažėjant.

Bet narystę AKL, be abejo, yra kiekvieno laisvas apsisprendimas, kas nori, įstoja į AKL, kas nori - pasitraukia.

Manau, kad narystė turi būti pagrįsta kokia veikla, o ne egzistavimu.

Vienitelis dalykas, kada nedalyvavymas yra blogai - tai nedalyvauti visuotiniuose susirinkimuose. Jei nesusirenka kvorumas (daugiau kaip pusė AKL narių), susirinkimas negali priimti sprendimų. Tai blogai. Bet kartą per metus atvykti į AKL susirinkimą, manau, nėra taip jau sunku (ir gera proga ištrūkti iš namų ;). O jei negali dalyvauti, gali įgalioti ką nors iš dalyvių, tereikia susitarti.

Įstojau į akl iš idėjos - man ji patiko, aktyviai dalyvavau jos veikloje, kiek galėjau tiek padėjau - tačiau su laiku to padaryti tampa nebeįmanoma. AKL nario mokęstis man neaktualus - tai nėra problema.

Na, įstojome mes visi "iš idėjos" ;)

Manau, visi AKL nariai dalyvauja aktyviau, kai gali, o kai negali - pasitraukia iš aktyvesnės veiklos. Studentams būna sesijos, magistriniai, kas dirba - darbai užpuola, dar kitiems - šeimos rūpesčiai... ;) Bet tai ne problema. Čia ir gerai turėti organizaciją -- kai kas nors nebegali ar nebenori projekto tęsti, kiti jį pakeičia. Štai Jaro buvo "prapuolęs", o dabar labai aktyviai ėmėsi prezidento veiklos. Autorių teisių komitete buvo aktyviai įsijungęs Gediminas Čičinskas, paskui jis nebegalėjo, bet prisidėjo Jurgis Pralgauskis ir Ramūnas Lukaševičius. Žodžiu, kas ką gali, tas tą daro.


Tekstas parengtas pagal valdybos nario Sauliaus Gražulio atsakymus el.paštu vienam iš AKL narių

Paskutinis atnaujinimas: 2005-07-06