Atviras kodas Lietuvai

Stop the Hollyweb! No DRM in HTML5.

Istorija moko vertinti savo laisvę, nes gali ją prarasti. Neįkyrėkite su savo politika, atsako nenorintys mokytis.
Richard Stallman

Spauda apie AKL

Skyrelyje „Spauda apie AKL“ yra sukaupta Lietuvoje publikuotų straipsnių apie atviro kodo judėjimą, projektus, iniciatyvas Lietuvoje. Čia atrinkti svarbiausieji, nuo 2001-ųjų.
Jei norite sužinoti daugiau apie pačias programas ar užsienio šalių patirtį, skaitykite „Naujienų“ skiltį.

Straipsniai

Šioje srityje publikuojami AKL narių bei AK bendruomenės Lietuvoje rašyti straipsniai.