Atviras kodas Lietuvai

Stop the Hollyweb! No DRM in HTML5.

Istorija moko vertinti savo laisvę, nes gali ją prarasti. Neįkyrėkite su savo politika, atsako nenorintys mokytis.
Richard Stallman

Kas yra Copyleft?

Autorius: Richard Stallman
Išvertė: Olga Korotčenko

Copyleft yra bendriausias būdas paversti programą laisva programine įranga ir reikalauti, kad visos šios programos pakeitimai ir išplėtimai būtų taip pat laisvi.

Pats paprasčiausias būdas padaryti programą laisva yra jos patalpinimas viešajame sektoriuje neišsaugant autorinių teisių į ją. Tai leidžia žmonėms dalintis programa, jų pačių padarytais jos patobulinimais, jeigu tokių yra. Tai taipogi suteikia galimybę tarpusavyje nebendradarbiaujantiems žmonėms pakeisti programą į privačią (patentuotą) programinę įrangą. Jie gali daryti pakeitimus, nesvarbu kokius, didelius ar mažus, ir platinti gautą rezultatą kaip patentuotą gaminį. Žmonės, kurie gauną modifikuotą programą, neturi tiek laisvės ją keisti ir plėsti, kiek tai jiems suteikė pirminis autorius; jų laisvės ribojimas siejamas su tarpininku.

GNU projekto tikslas - suteikti visiems vartotojams teisę ir laisvę iš naujo skirstyti ir keisti GNU programinę įrangą. Jeigu tarpininkai galėtu vienu ar būdu riboti šias teises ir laisves, mes turėtume daug vartotojų, bet tie vartotojai neturėtų veikimo laisvės. Taigi vietoj to, kad patalpintume GNU programinę įrangą į viešajį sektorių, mes leidžiam ją kaip copyleft. Copyleft teigia, kad kiekvienas, kuris perskirsto programinę įrangą, nesvarbu, su pakeitimais ar be jų, privalo perduoti teisę laisvai keisti tolimesnius nuorašus. Copyleft garantuoja kiekvieno vartotojo laisvę.

Copyleft taip pat skatina kitus programuotojus prisidėti prie laisvos programinės įrangos tobulinimo. Būtent jų dėka mes turime tokias svarbias programas, kaip GNU C++ kompiliatorius.

Copyleft be to padeda programuotojams, kurie nori įnešti pagerinimus (naujas tendencijas) į programinę įrangą, gauti leidimą tam reikalui. Šie programuotojai dažniausiai dirba kompanijose arba universitetuose, kurie savo ruožtu nesistengia ieškoti papildomų lėšų. Programuotojas norėtu įnešti pakeitimus, atvirus visuomenei, tačiau jo darbdavys reikalautų paversti pakeitimus privačiu programinės įrangos gaminiu.

Kada darbdaviui yra paaiškinama, kad pataisytos versijos , kitoks nei laisva programinė įrangos platinimas yra nelegalus, darbdavys dažniausiai nutaria verčiau realizuoti programinę įrangą negu, kad ją išmesti.

Norint programas leisti kaip copyleft, iš pradžiu reikia įsitikinti, kad programa yra saugoma autorinių teisių; tada pridedamos platinimo sąlygos, kuriomis teisiškai grindžiama teisė visiems naudotis, modifikuoti (keisti) ir perskirstyti programos kodą arba bet kurią iš jos kylančią programą, bet tik tada, jeigu platinimo sąlygos nėra pakeistos. Dėl šių priežasčiu kodas ir laisvės tampa teisėtai neatsiejami.

Privačios programinės įrangos plėtotojai naudojasi autorinėmis teisėmis siekdami atimti (sumažinti iki minimumo) iš vartotojų laisvę; mes naudojame autorines teises jų laisvei garantuoti. Štai kodėl, reikia pakeisti pavadinimą "copyright" į "copyleft".

Copyleft yra bendra koncepcija; yra daugybė būdų jai detalizuoti. GNU Projekte, specifinės platinimo sąlygos, kuriomis naudojamasi, yra patalpinimas GNU General Public License (Bendroje Viešoje Licencijoje), GNU Lesser General Public License (Mažojoje Bendroje Viešojoje Licencijoje) ir GNU Free Documentation License (Laisvojoje Dokumentacijos Licencijoje).

Atitinkama licencija yra įtraukta į daugybę žinynų ir kiekvieną GNU šaltinio kodo distribuciją.

GNU GPL, leidžia be jokių sunkumų pritaikyti ją bet kuriai nuosavai programai, jeigu jūs esete autorinių teisių turėtojas. Jums nereikia modifikuoti GNU GPL, norint tai padaryti, tiesiog įtraukite atitinkamas pastabas, kurie tiesiogiai liečia GNU GPL, į savo programą. Prašau atkreipti dėmesį į tai kad, jūs turite naudoti ištisa GPL tekstą. GPL tekstas yra neatskiriama visuma, ir dalinės kopijos neleistini.

Naudojant tas pačias platinimo sąlygas daugeliui skirtingų programų palengvinamas kodo kopijavimas tarp įvairių skirtingų programų. Kadangi jos visos remiasi vienodomis platinimo sąlygomis, nėra reikalo vertinti jų suderinamumą. I Lesser GPL yra įtraukta nuostata, kuri leidžia vertinti platinimo sąlygas kaip GPL, todėl jūs galite padaryti kodo nuorašą į kitą programą GPL statusu.